Izba Skarbowa w Poznaniu rozstrzygnęła, że dostawa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PKOB 1122) wraz z przynależnymi piwnicami będzie korzystać ze stawki 8-proc.

Pamiętać jednak należy, że preferencyjna 8-proc. stawka podatku ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do lokali mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 150 mkw.

Natomiast w sytuacji gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego będzie przekraczała ten limit, to w odniesieniu do takiej dostawy należy odpowiednio stosować dwie stawki podatku, to jest obniżoną 8-proc. i podstawową 23-proc.

W przypadku dostawy lokalu piwnicznego, który nie mieści się w definicji obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym (nie jest to obiekt stałego zamieszkania), stawką właściwą będzie stawka podstawowa, to jest 23-proc.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. (nr ILPP4/443-137/11-4/EWW).