Właściciele pływalni oraz budynków, w których podziemiu zlokalizowany jest basen, mają problemy z klasyfikacją na potrzeby podatku od nieruchomości. Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości basenów zlokalizowanych w budynkach zależy od dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcji tego obiektu. Zgodnie z generalną zasadą, jeśli mamy urządzenia w budynku, to nie podlegają one opodatkowaniu.

– Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że w ramach budynku pojawia się odrębny obiekt budowlany. Gdyby z dokumentacji architektoniczno-budowlanej wynikało, że basen jest odrębnym obiektem, to organy podatkowe mogą uznać, że jest on opodatkowany jako budowla (czyli od wartości – red.) – wyjaśnia Mariusz Popławski.

Ekspert podaje dwa przykłady. Po pierwsze, jeśli właściciel posiada pozwolenie na budowę, z którego wynika, że jest budowany basen, którego częścią składową jest zadaszenie, to nie ma wątpliwości, że jest to jeden budynek opodatkowany od powierzchni użytkowej.

– Natomiast jeśli mamy do czynienia z basenem odkrytym, do którego podstawione jest zadaszenie, to można uznać, że jest to zarówno budynek, jak i budowla (w takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie dwóch pozwoleń na budowę) – stwierdza nasz rozmówca.

Opodatkowaniu nie podlegają urządzenia basenowe na pływalniach. Stanowisko takie potwierdził prezydent miasta Wrocławia w interpretacji (nr WPO.I-W/IP-31101/ 10/2010). Podatnik wyjaśnił, że prowadzi wielofunkcyjny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, na który składają się m.in. budynki basenów krytych. Chciał on wiedzieć, czy należy zapłacić podatek nie tylko od budynku, ale też od instalacji wodnej, do której zaliczył rurociągi, zbiorniki, agregaty, silniki, urządzenia uzdatniania wody i in.

Prezydent, który jest organem podatkowym właściwym do wydawania interpretacji w podatku od nieruchomości, uznał, że instalacje i urządzenia związane z budynkiem zawsze są jego integralną częścią i nie podlegają opodatkowaniu. Urządzenia wody basenowej są urządzeniami związanymi z budynkiem, a więc nie trzeba od nich odprowadzać podatku.