Rozmowa z Wiesławą Dróżdż, Ministerstwo Finansów

Dlaczego Krajowa Informacja Podatkowa nagrywa rozmowy z podatnikami?

Nagrania są ważnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie infolinią. Przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa klientów KIP i podniesienia jakości odpowiedzi konsultantów.

W jaki sposób?

Będą wykorzystywane jako dodatkowe materiały do szkolenia osób pracujących na infolinii. W trakcie rozmów pojawia się wiele kontrowersyjnych tematów. Zdarza się też, że podatki, a szczególnie ich wysokość, wywołują emocje zarówno u podatników, jak i konsultantów. Dzięki możliwości odtworzenia takiej rozmowy konsultanci będą mogli przeanalizować sposób jej prowadzenia, trafność zadawanych pytań i kompletność udzielanych odpowiedzi. Ponadto najpopularniejsze i najciekawsze tematy rozmów posłużą do opracowywania materiałów informacyjnych dla podatników. Będą one zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Czyli podatnicy także skorzystają na rejestrowaniu ich rozmów?

Nagrania zagwarantują bezpieczeństwo osobom, które dzwonią do KIP z konkretnym problemem i na podstawie odpowiedzi podejmują dalsze decyzje. Często drobny szczegół (dotyczący np. prowadzonej działalności) zmienia sposób opodatkowania danej czynności. Choć konsultanci wiedzą, w jaki sposób zadawać pytania, aby ustalić stan faktyczny i udzielić prawidłowej informacji, zdarzają się pomyłki. Chcę jednak podkreślić, że takie sytuacje są sporadyczne. W ubiegłym roku na 1,5 mln rozmów przeprowadzonych przez konsultantów zanotowaliśmy zaledwie kilka takich przypadków. Nagrania rozmów będą mogły być podstawą do rozstrzygania sporów w przypadku wątpliwości podatników, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa.