Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, mają obowiązek złożyć informację na podatek od nieruchomości wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Na tej podstawie organ podatkowy wydaje decyzje ustalające wysokość podatku. Jeśli jednak w informacji podatnik wykaże np. niższą powierzchnię użytkową do opodatkowania niż w rzeczywistości, to może ponieść tego konsekwencje.

Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, jeśli organ podatkowy przeprowadzi kontrolę i stwierdzi, że podatnik podał błędne dane w informacji, to po zakończonej kontroli podatkowej powinien poinformować podatnika o możliwości złożenia korekty informacji na podatek od nieruchomości.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, organ kontroli powinien również zbadać, czy decyzje ustalające, które zostały wydane podatnikowi za lata poprzednie, były właściwe.

– Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że wyniki kontroli mają znaczenie dla opodatkowania osoby za lata poprzednie, to będzie musiał decyzje zmodyfikować – wyjaśnia Mariusz Popławski.

Zastosowanie w takiej sytuacji znajdą tzw. tryby nadzwyczajne wynikające z Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Organ podatkowy wznowi postępowanie podatkowe lub stwierdzi nieważność decyzji i wyda nową.

– W konsekwencji tych działań organ podatkowy będzie musiał podwyższyć podatek – stwierdza ekspert.

Podatnik będzie musiał więc zapłacić różnicę między podatkiem prawidłowo obliczonym a wcześniejszą zapłatą.

Mariusz Popławski zwraca uwagę, że podatek wynikający z nowych decyzji ustalających trzeba będzie zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Co więcej, gdy podatnik swoim wadliwym działaniem wprowadził organ podatkowy w błąd, mogą mieć zastosowanie również przepisy kodeksu karnego skarbowego.

13,5 proc. wynoszą obecnie odsetki od zaległości podatkowych