Od 1 marca, aby móc sprzedawać wyroby tytoniowe z nadrukiem „2010”, trzeba nanieść na nie banderole legalizacyjne, które wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego posiadaczowi wyrobów tytoniowych na jego wniosek.

Wnioskodawca otrzyma banderole legalizacyjne po uiszczeniu 1,30 zł za sztukę. Jeżeli ten obowiązek nie zostanie dopełniony, podmiot sprzedający wyroby akcyzowe z nieważnymi znakami akcyzy może otrzymać karę grzywny w wysokości 720 stawek dziennych.