Zwolnienia regulowane w ustawie o VAT w zakresie usług medycznych i innych związanych ze zdrowiem nie obejmują usług turnusów rehabilitacyjnych. Do końca 2010 roku usługi te były zwolnione z podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić takie zwolnienie w przepisach wykonawczych. Jest już gotowy projekt zmiany rozporządzenia wprowadzający odpowiednie regulacje.

Projektowane rozwiązania odwołują się do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, oznacza to, że turnusy zwolnione z VAT muszą być organizowane przez podmioty uprawnione i wpisane do rejestru, trwać co najmniej 14 dni, mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub nie, obejmować co najmniej 20 osób i muszą być organizowane w kraju. Ten ostatni warunek w ocenie eksperta jest sprzeczny z prawem wspólnotowym.

– Zwolnienie to nie obejmie usług rehabilitacyjnych, w szczególności nabywanych prywatnie w oczekiwaniu na świadczenia z NFZ – komentuje Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że zgodnie z projektem zmian w rozporządzeniu zwolnienie dla turnusów rehabilitacyjnych może mieć zastosowanie od 1 stycznia 2011 r., jeżeli podatnik się na to zdecyduje, ale nie jest to obowiązkowe.

– Podatnik, który będzie chciał wstecznie zastosować zwolnienie, będzie musiał skorygować rozliczenia, zarówno z klientami, jak i fiskusem – mówi Andrzej Nikończyk.

Zdaniem naszego rozmówcy należy najpierw policzyć, czy będzie to opłacalne (odzyskany VAT czasem trzeba oddać klientom, a urzędowi odliczony podatek). Z kolei podatnik, który nie zdecyduje się na wsteczne stosowanie zwolnienia, będzie musiał podzielić usługi na zwolnione i opodatkowane według tych samych przepisów, które stosujemy dla określenia stosowania wyższych stawek VAT (np. 22 czy 23 proc.).