Od rozliczenia PIT za 2010 rok zmieniono zasady przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. W zeznaniu podatkowym trzeba wpisać jedynie numer organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym, która ma dostać część naszego podatku i kwotę, jaka ma do niej trafić. Nie wpisujemy już nazwy takiej organizacji.

Przekazywanie 1 proc. podatku przez tą zmianę ma być prostsze. Jednak wpisując numer KRS można się pomylić. W takiej sytuacji urząd skarbowy będzie kontaktował się z podatnikiem, bo w przypadku pomyłki należy złożyć korektę zeznania rocznego. Forma kontaktu zależeć będzie od tego czy podatnik wyraził zgodę na wykorzystanie szybkiej ścieżki komunikacji podając np. numer telefonu lub e-mail, czy też tylko adres korespondencyjny.

Najlepszym sposobem na uniknięcie wezwania do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień jest podanie w zeznaniu rocznym PIT adresu e-mail do ewentualnego kontaktu.

W przypadku osób decydujących się na przekazanie 1 proc. podatku na rzecz OPP, resort finansów zaobserwował w latach ubiegłych, że błędy pojawiały się najczęściej w nazwach organizacji, a nie w numerach KRS. Podatnicy wpisywali albo skróty długich, wieloczłonowych nazw organizacji albo przekręcali nazwy.

Ministerstwo Finansów oczekuje, że uproszczenie w przekazywaniu 1 proc. podatku spowoduje, że większa liczba osób zdecyduje się na obdarowanie OPP, a także zminimalizuje popełniane błędy.