Już od czerwca mogą się zmienić zasady uiszczania opłaty targowej przez handlujących na targowiskach. Obecnie zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zajmuje się Sejm. Jak wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, analityk w Alma Consulting Group Polska, projekt nowelizacji określa nałożenie obowiązku zapłaty opłaty targowej przez uchylenie art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.).

– Dziś osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowisku będące podatnikami podatku od nieruchomości, zwolnione są z obowiązku uiszczenia opłaty targowej w związku z przedmiotem opodatkowania położonym na targowisku – wyjaśnia Małgorzata Boguszewska.

Dodaje, że proponowana zmiana (dodanie w art. 15 ust. 2b) wprost precyzuje, że sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach nie będzie podlegać opłacie targowej. Zmiana ta rozwiąże więc istniejące dotychczas niejasności dotyczące obowiązku zapłaty jednocześnie podatku od nieruchomości i opłaty targowej.

W obecnym brzmieniu projektu zmieniona została również definicja targowiska, którą zaproponowano w pierwotnej wersji. Jak informował „DGP”, definicję targowiska miały ustalać na swoim terenie rady gmin. Wprowadzenie tej zasady powodowałoby wiele praktycznych problemów. Posłowie wycofali jednak to rozwiązanie. W obecnie obowiązującej wersji określono, że targowiskiem są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Przypomnijmy, że niemal identyczna definicja obowiązuje w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obecnie. Zaproponowano jedynie zmianę wyrazu „handel” na „sprzedaż”. Jak podkreślali eksperci, obecna definicja targowiska nie wymaga zmian.

Nowelizacja ma wejść w życie 19 czerwca.