Podatnik chce przychody z działalności gospodarczej rozliczać na zasadach karty podatkowej. Przy czym działalność ma obejmować sprzedaż detaliczną żywności i artykułów nieżywnościowych. Czy karta w takim przypadku będzie dopuszczalna?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić osoby prowadzący działalność wymienioną w 12 wyodrębnionych rodzajach (grupach). Jak wskazuje Paweł Małecki, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, sprzedaż artykułów spożywczych i artykułów nieżywnościowych znajduje się w różnych rodzajach tej klasyfikacji. Art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy informuje jednoznacznie, że jednym z warunków opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej jest fakt nieprowadzenia poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

– Zatem tylko jedna z 12 rodzajów działalności gospodarczej może być prowadzona przez podatnika. Nie można stosować opodatkowania w formie karty przy wykonywaniu jednocześnie handlu artykułami spożywczymi i nieżywnościowymi – stwierdza Paweł Małecki.

Można natomiast – jak podpowiada ekspert – wykonywać różne rodzaje działalności, jeśli mieszczą się one w ramach jednej z 12 kategorii wymienionych w art. 23 ustawy, np. sprzedaż artykułów żywnościowych i kwiatów (mieszczą się w jednym rodzaju działalności).

Ważne!

Jeżeli przedsiębiorca zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub miejscowościach, wysokość karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa