Do zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego należy zaliczyć kwoty wypłacane przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Michał Cielibała, doradca podatkowy w biurze rachunkowym Biurex w Kielcach, wskazuje, że na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), nie stanowią one przychodu ze stosunku pracy, lecz przychód z tzw. innych źródeł.

– Świadczenie rehabilitacyjne podlega opodatkowaniu PIT, przy ustalaniu zaliczki na podatek nie uwzględnienia się kosztów uzyskania przychodów – podpowiada Michał Cielibała.

Ekspert dodaje, że do podatników pobierających świadczenie rehabilitacyjne ZUS wysyła na formularzu PIT-11A – informację o dochodach.

– Osoba, która pobierała jedynie świadczenie rehabilitacyjne, powinna złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeśli jej przychody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku – wyjaśnia Michał Cielibała.

Według naszego eksperta płatnik obliczając zaliczkę na podatek miał obowiązek stosowania częściowego uwzględniania kwoty ulgi podatkowej (1/12 na miesiąc). Przy rozliczeniu rocznym podatku uwzględnia się całą ulgę podatkową.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że osoba, która w ubiegłym roku pobierała tylko zasiłek rehabilitacyjny z ZUS, będzie miała nadpłatę podatku należną do zwrotu.