Sposób opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia strony internetowej, gdy dostęp do usług na tym portalu będzie wymagał kodu uzyskiwanego przez SMS, zależy od charakteru podejmowanych przez autora strony czynności. Nie należy utożsamiać prowadzenia strony www z działalnością gospodarczą, nawet jeżeli strona generuje zyski dla jej autora lub osoby udostępniającej treść.

Jak mówi Marta Ignasiak, doradca podatkowy w Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, jeżeli strona ma charakter hobbistyczny, a działania jej autora nie są nakierowane na zysk, uzyskane dochody należy zaliczyć do tzw. innych źródeł, określonych w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i rozliczyć w zeznaniu rocznym. W niektórych przypadkach można również przyjmować, że autor strony osiąga przychody z działalności wykonywanej osobiście (np. działalności artystycznej lub literackiej), określonej w art. 13 ustawy o PIT.

– Trudno uznać, że autor stron hobbistycznych prowadzi we własnym imieniu zarobkową działalność usługową w sposób zorganizowany i ciągły, a powyższe przesłanki są niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia Marta Ignasiak.

Natomiast udostępnianie użytkownikom zasobów strony wyłącznie odpłatnie (za pośrednictwem kodu SMS) na podstawie umowy rozliczeniowej z operatorami telekomunikacyjnymi spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej.

Skutkiem tego będzie konieczność prowadzenia ewidencji podatkowej i uiszczanie zaliczek na podatek.

2 maja 2011 r. to ostateczny termin na złożenie zeznania PIT za 2010 rok