Polska po raz kolejny stanie przez Trybunałem Sprawiedliwości UE z zarzutem nieprawidłowej implementacji przepisów o VAT. Według Andrzeja Pośniaka, prawnika, doradcy podatkowego w Kancelarii CMS Cameron McKenna, wszystko wskazuje na to, że polskie przepisy o VAT są korzystniejsze niż wspólnotowa dyrektywa VAT. W efekcie podatnicy (biura podróży) są zainteresowani wygraną Polski przed trybunałem. Kwestia będąca przedmiotem sporu jest o tyle interesująca, że Komisja Europejska zarzuca błędną implementację dyrektywy VAT aż 8 państwom, w tym Polsce.

– Inne państwa też błędnie zaimplementowały omawiane przepisy wspólnotowe, ale w porę dokonały odpowiednich zmian w swoich krajowych regulacjach i Komisja Europejska odstąpiła od ich zaskarżenia – zauważa Andrzej Pośniak.

Na czym więc polega problem? Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & partnerzy, wyjaśnia, że problem w głównej mierze polega na tym, że procedura marży dla usług turystyki w Polskim wydaniu jest stosowana obligatoryjnie do sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami i podatników.

– Z kolei na gruncie dyrektywy procedura marży dotyczy świadczenia usług na rzecz turysty (traktowanego jako osoba niebędąca podatnikiem) i w szczególności nie ma zastosowania do podmiotów działających w charakterze pośredników – podkreśla Andrzej Nikończyk.

Wobec tego zakres stosowania tej procedury w Polsce i innych krajach jest szerszy, niż wynika to z dyrektywy, i powoduje naruszenie wspólnych przepisów.Wspólna regulacja jest inna w różnych państwach, co podatnicy wykorzystują do uciekania przed VAT z tymi usługami, korzystając z rozbieżności w przepisach poszczególnych krajów i wykorzystując do tego również podmioty spoza UE.

– W konsekwencji VAT nie jest płacony lub jest znacząco zaniżany przy sprzedaży na końcu tych usług na rzecz turystów z UE – argumentuje Andrzej Nikończyk.

Z kolei Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young, przypomina, że gdy tworzono wspólnotowy system VAT, poszczególne kraje, w tym także kraje śródziemnomorskie, stosowały wydłużone terminy oraz inne utrudnienia dotyczące zwrotu VAT dla podmiotów z innych krajów. Stanowiło to istotne ograniczenie zasady neutralności VAT, które legło u podstaw wprowadzenia szczególnego uproszczenia dla biur podróży, tj. opodatkowania wyłącznie marży. Jednak od początku pojawiały się rozbieżności w stosowaniu tego uproszczenia.

– Wiele krajów, m.in. Polska, zastosowało je w zbyt szerokim stopniu w porównaniu z historyczną intencją prawodawcy europejskiego – zauważa Zbigniew Liptak.

Powoduje to istnienie nierówności, która skutkować może przewagą konkurencyjną biur działających w tych państwach.

Ważne!

Zdaniem Komisji Europejskiej osiem państw: Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Czechy i Włochy, stosuje procedurę rozliczeń biur podróży niewłaściwie