Do końca 2001 roku podatnicy mogli nabyć prawo do odliczania w rama ulgi na tzw. kasę mieszkaniową. Obecnie prawo do kontynuowania odliczeń mają podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2002 r. podpisali umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Mogą oni nadal korzystać z odliczenia. Ulga pozwala na odliczenie od podatku wydatków poczynionych na systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Również w tym przypadku ustawodawca przewidział wiele warunków, jakie musi spełniać podatnik. Niektóre z nich mogą się stać pułapką dla rozliczających ulgę. Przede wszystkim prawo do odliczenia dotyczy wyłącznie oszczędzania na jednym i tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Końcowy termin odliczania jest ściśle związany z okresem, na jaki pierwotnie została podpisana umowa. Jeżeli umowa skończyła się w 2009 roku, a podatnik aneksował ją w 2010 roku, nie może już w rozliczeniu za 2010 rok skorzystać z odliczenia. Przedłużenie umowy aneksem nie będzie skuteczne dla prawa do ulgi.

Ponadto podatnik straci prawo do odliczenia, jeśli wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej i nie wyda ich na cele mieszkaniowe określone w przepisach dotyczących systematycznego oszczędzania. Taka sama sankcja grozi, jeśli przeniesie uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, czyli dokona tzw. cesji.

Cesja nie spowoduje utraty prawa do odliczenia tylko wtedy, gdy dokonywana jest na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych. W pozostałych przypadkach trzeba zwrócić ulgę.

Ważne!

Kwota odliczenia z tytułu kasy mieszkaniowej jest ograniczona limitem. Za rok podatkowy wynosi ona 30 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł (6 proc. z 189 tys. zł).