Do końca 2008 roku zryczałtowanemu 10-proc. podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegały wyłącznie wygrane uzyskane na terytorium Polski. Wygrane ze źródeł położonych za granicą podlegały opodatkowaniu według skali.

Od początku 2009 r. (z zastosowaniem do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r.) opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowaną stawką podlegają wygrane i nagrody uzyskane w Polsce, w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w pozostałych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podstawą opodatkowania jest przychód w postaci uzyskanej nagrody czy wygranej. Przychód nie jest pomniejszany o koszty uzyskania.

Omawiane przepisy stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Takie umowy mogą odrębnie regulować kwestię miejsca opodatkowania dochodów z nagrody uzyskanej w zagranicznym konkursie.

– Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują jednak opodatkowanie takich dochodów w kraju miejsca zamieszkania odbiorcy nagrody – tłumaczy Michał Zdyb, partner w ATAC Audytorzy i Partnerzy.

Jeżeli więc polski rezydent podatkowy otrzyma nagrodę w zagranicznym konkursie, to w kraju wygranej konieczne może okazać się przedstawienie polskiego certyfikatu rezydencji podatkowej.