Podatek należny przedsiębiorców, którzy rozliczali swoje dochody 19-proc. podatkiem liniowym, za 2009 rok wyniósł 12,3 mld zł (w 2008 roku – 13,8 mld zł). W 2009 roku takich przedsiębiorców było o 72 tysięcy mniej niż w 2008 roku. Konsekwencją tego spadku są niższe wpływy budżetowe. Trend ten może się pogłębiać. Wszystko za sprawą dwustopniowej skali PIT ze stawkami 18- i 32-proc. Stawka liniowa PIT nadal wynosi 19 proc.

Wysokość stawki

W wielu przypadkach rozliczenie na zasadach ogólnych jest dla podatników prowadzących działalność gospodarczą korzystniejsze. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, których obroty nie przekraczają 85,5 tys. zł. Dlaczego? 18-proc. stawka PIT płacona według skali podatkowej obowiązuje do wysokości obrotów 85 528 zł. Dochody ponad tę kwotę są już objęte stawką 32 proc.

– Przedsiębiorca, który zdecyduje się na płacenie podatku według skali podatkowej może np. rozliczać się wspólnie z małżonkiem, której to możliwości nie ma korzystający z podatku liniowego – dodaje Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w Piekielnik i Partnerzy.

Doktor Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW, potwierdza, że wybór opodatkowania według 19-proc. stawki liniowej opłaca się tylko tym podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, których dochód do opodatkowania – czyli po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu – w 2010 roku wyniesie zdecydowanie więcej niż 85,5 tys. zł. W ten sposób nadwyżka ich dochodu nie będzie opodatkowana 32-proc. stawką PIT.

Jeżeli jednak roczny dochód do opodatkowania u danego podatnika nie jest wyższy od tej kwoty, ekonomicznie bardziej korzystne jest rozliczenie podatku na zasadach ogólnych, gdyż wtedy stawka podatku wyniesie 18 proc., a więc o 1 punkt procentowy mniej niż w przypadku stawki liniowej.

– Wobec braku możliwości wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem i wobec nieco wyższej stawki podatkowej dla wielu podatników osiągających dochód do opodatkowania poniżej 85,5 tys. zł podatek liniowy nie jest już atrakcyjny finansowo – stwierdza dr Janusz Fiszer.

Jednak nadal będzie istniała spora grupa podatników przedsiębiorców, dla których stawka 19-proc. jest wciąż znacznie bardziej opłacalna niż zasady ogólne ze stawkami 18- i 32-proc.