Pracownicy, którzy muszą nosić okulary w pracy, mogą liczyć na zwrot wydatków poniesionych na ich zakup. Trzeba jednak uważać ubiegając się o takie dofinansowanie od pracodawcy. Czasem jego wartość będzie przychodem, który należy opodatkować i wykazać w rocznym PIT.

Joanna Patyk, doradca podatkowy w Tax & Business, zwraca uwagę, że art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dotyczący zwolnienia z opodatkowania zwrotu pieniędzy pracownikowi za okulary należy interpretować w sposób ścisły, wyłączając rozszerzającą wykładnię. W konsekwencji nie każdy zwrot za okulary będzie zwolniony z opodatkowania. Przychodem podatkowym pracownika będzie zwrot kwot dokonany z naruszeniem rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

Zdaniem naszej rozmówczyni, z przepisów podatkowych oraz rozporządzenia wynika, że zwolnienie z podatku przysługuje w przypadku zakupu okularów korygujących wzrok (nie dotyczy zwykłych szkieł), zakupionych zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania tych okularów.

Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania otrzymanych kwot na zakup okularów, powinny istnieć odpowiednie zapisy w przepisach wewnętrznych pracodawcy, np. w regulaminie wynagradzania (lub regulaminie pracy), gdzie wskazać należy sposób zwrotu kwot za kupno okularów.

– Zakup okularów powinien być także w odpowiedni sposób udokumentowany za pomocą faktury VAT – podpowiada Joanna Patyk.

Ekspert dodaje, że dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu jest kwota dokonanego zwrotu pracownikowi. Kwota widniejąca na fakturze, lecz niezwrócona pracownikowi, nie spełnia przesłanek uznania jej za koszt uzyskania przychodu.