MSWiA odpowiedziało, że nie prowadzi prac nad zmianą zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Jedynym dokumentem jest plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych 2010–2011, w którym planuje się objęcie policjantów i żołnierzy emeryturą w ZUS.

– Czy zerwanie porozumienia z celnikami z 1998 r., w którym rząd zagwarantował funkcjonariuszom celnym zrównanie ich praw z funkcjonariuszami Straży Granicznej, nie stanowi złamania prawa przez organy państwowe – zastanawia się Sławomir Siwy, przewodniczący ZZ Celnicy PL.

MSWiA poinformowało, że nie jest organem właściwym do badania tych zastrzeżeń. W związku z tym związek zamierza zwrócić się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie, czy doszło do złamania prawa przy stanowieniu ustawy o Służbie Celnej.