JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Gmina ubiega się o dofinansowanie z funduszy unijnych (program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, Środek 3.4 rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne) projektu Ryby mają głos, kampanii promującej spożycie ryb wśród uczniów, mieszkańców gminy oraz turystów. W ramach zadania zakupione zostaną usługi: cateringowe, obsługi artystycznej, wynajmu sceny z nagłośnieniem, oświetleniem i akustykiem, opracowania graficznego i druku materiałów promocyjnych (koszulki, ulotki, plakaty, banery reklamowe) oraz koordynatora projektu.

Czy gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego z funduszy unijnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Skoro realizowany przez gminę projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lipca 2010 r. (nr ITPP1/443-458/10/JJ).