Doradcy podatkowi na mocy nowelizacji ustawy mogą świadczyć nowe usługi. Dotyczy to w szczególności spraw celnych i egzekucji administracyjnej. Nowelizacja zrównuje także w pewnym zakresie zawód doradcy podatkowego z zawodami prawniczymi. Świadczy o tym choćby zrównanie ochrony tajemnicy zawodowej doradców z ochroną tajemnic zawodowej radców prawnych, adwokatów i innych zawodów regulowanych, o których mowa w art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego. Zmienione przepisy ułatwiają ponadto pracę doradcom oraz likwidują różnego rodzaju sankcje.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania: 

• jakie nowe uprawnienia otrzymali doradcy podatkowi
• kiedy doradca podatkowy może być pełnomocnikiem
• czy w ramach pełnomocnictwa doradca może udzielić dalszego pełnomocnictwa innemu doradcy
• jakie czynności mogą podejmować biegli rewidenci
• kiedy doradca podatkowy może prowadzić działalność gospodarczą
• w jakich sytuacjach doradca nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika lub inkasenta
• jak zmienił się zakres odpowiedzialności doradcy podatkowego
• jaką dodatkową działalność naukowo - dydaktyczną może prowadzić doradca podatkowy
• jaką odpowiedzialność ponoszą doradcy podatkowi za brak ubezpieczenia OC
• jak zmieniły się przepisy dotyczące tajemnicy doradcy podatkowego

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nowe uprawnienia i ułatwienia dla doradców podatkowych