Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac związanych ze zmianą opodatkowania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo silnikowe i zrównaniem stawek akcyzy dla gazu ziemnego w stanie gazowym (CNG) i skroplonym (LNG), poinformował resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16519).

Jak wyjaśniło MF, dyrektywa Rady 2003/96/WE daje możliwość zwolnienia lub obniżenia akcyzy dla gazu ziemnego i gazu płynnego, wykorzystywanych jako materiały pędne. Skorzystano z niej w odniesieniu do gazu ziemnego w stanie gazowym.

Z uwagi na ekologiczny charakter paliw gazowych (LPG, LNG, CNG) pozostają one pod względem obciążeń podatkowych bardziej konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych paliw ciekłych. Gaz LNG objęty jest akcyzą w wysokości 695 zł/1000 kg, co stanowi ok. 390 zł/1000 l. Benzyny silnikowe opodatkowane są natomiast stawką 1565 zł/1000 l, a oleje napędowe 1048 zł/1000 l (przy niemal identycznym zużyciu tych paliw na 100 km).

Natomiast gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe w stanie gazowym, m.in. CNG, są objęte akcyzą w wysokości 11,04 zł/1 GJ, tj. ok. 521 zł/1000 kg, co stanowi ok. 391 zł/1000 mł gazu CNG.

Dla węglowodorów w stanie gazowym, m.in. CNG, przeznaczonych do napędu silników spalinowych do 31 października 2013 r. stosuje się zerowy podatek akcyzowy.