Wakacje to świetny czas na dodatkowy zarobek, zwłaszcza dla rolników czy osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Urlop blisko natury to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu. Jednak osoby, które będą zarabiać na wynajmie pokoi, muszą pamiętać o pewnych obowiązkach podatkowych.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wykonywanie działalności polegającej na wynajmie turystom na krótkotrwałe okresy mieszkania położonego w gospodarstwie rolnym, domku letniskowego położonego na terenie wiejskim i miejsc na ustawienie namiotów zalicza się do pozarolniczej działalności gospodarczej.

– W przypadku gdy liczba pokoi w budynku mieszkalnym przekroczy pięć lub nie zostaną wypełnione inne przesłanki, od których jest uzależnione zwolnienie z PIT, bądź też zakres świadczonych turystom usług jest szerszy, rolnik musi wybrać sposób opodatkowania – przypomina Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

Dodaje, że rolnik może wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali PIT, 19-proc. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub kartą podatkową.

A co z obowiązkami w zakresie VAT? Rolnicy świadczący usługi agroturystyczne są zwolnieni z VAT podmiotowo, tj. wówczas gdy nie przekroczyli kwoty obrotu (limitu zwolnienia) w wysokości 100 tys. zł. W takiej sytuacji każdy rolnik prowadzący działalność agroturystyczną i wynajmujący mieszkanie musi prowadzić na każdy rok podatkowy dzienną ewidencję sprzedaży. W przypadku przekroczenia limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku lub też rezygnacji ze zwolnienia rolnik prowadzący działalność agroturystyczną powinien: dokonać zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, zaprowadzić ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT, składać deklaracje podatkowe w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

Należy przypomnieć, że organy podatkowe taki wynajem, także na terenach wiejskich, klasyfikują jako usługi hotelowe i agroturystyczne (PKWiU 55.23.13-00), które podlegają 7-proc. stawce VAT.