Jeszcze jutro jest czas na złożenie korekty zeznania PIT za 2009 rok z wykazanym w niej 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli poprawioną deklarację złożymy 1 lipca, wsparcie dla OPP nie będzie możliwe. Od przyszłego roku termin na przekazanie części podatku dla potrzebujących z korekt deklaracji będzie krótszy.

Warunki do spełnienia

Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z korekty zeznania.

Zatem – jak wskazuje Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium – istnieje możliwość przekazania 1 proc. na organizacje pożytku publicznego w korekcie deklaracji, ale należy spełnić kilka warunków.

Po pierwsze należy dokonać zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Po drugie należy podać wymagane informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, tj. nazwę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania na rzecz organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.

– Warunkiem dla przekazania 1 proc. jest złożenie korekty deklaracji w przewidzianym terminie dwóch miesięcy od daty, kiedy upływa termin do złożenia deklaracji – dodaje Gabriela Nowicka.

Wpłata 1 proc.

Jeżeli korekta zeznania dotyczy tylko 1 proc. podatku, podatnik powinien w korygowanym zeznaniu wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1 proc. podatku.

Dodatkowo – jak podpowiada Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte – do korekty zeznania należy dołączyć uzasadnienie przyczyn korekty – w piśmie tym należy krótko opisać przyczyny złożenia korekty.

Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP, dodaje, że ostatecznym terminem na przekazanie 1 proc. podatku dla OPP z zeznań za 2009 rok jest koniec czerwca 2010 r. Złożenie korekty choćby dzień po wyznaczonym przez ustawodawcę terminie skutkuje brakiem możliwości przekazania przez podatnika 1 proc. podatku.