statystyki

Zasady inwentaryzacji w jednostce sektora finansów publicznych

autor: Barbara Kołodziej06.01.2010, 20:08; Aktualizacja: 28.06.2010, 13:05

Jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem jednostki budżetowej jest inwentaryzacja wszystkich aktywów i pasywów, a obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na kierowniku tej jednostki.

Reklama


Reklama


Celem inwentaryzacji będącej jedną z form kontroli wewnętrznej jest ustalenie rzeczywistego stanu zasobów majątkowych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów), aby na tej podstawie:

● umożliwić doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym,

● zapewnić rzetelność informacji ekonomicznych na podstawie uzyskanych danych,

● umożliwić rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie,

● zapewnić dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku na potrzeby jednostki,

● stworzyć warunki dla usprawnienia gospodarki mieniem jednostki przez przeciwdziałanie ujawnionym przejawom nieprawidłowości i marnotrawstwa.

Odpowiedzialność kierownika

Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, a także za wymaganą ustawą jej częstotliwość odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Należy podkreślić, że ustawa o rachunkowości nie reguluje procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem inwentaryzacji. Do jej przeprowadzenia kierownik jednostki powołuje zarządzeniem wewnętrznym komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz powołuje zespoły spisowe. Właściwe przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wymaga w każdej jednostce sektora finansów publicznych opracowania określonych przepisów wewnętrznych, które nazywa się instrukcją inwentaryzacyjną. Ma ona na celu dostarczenie informacji o organizacji i dokumentacji inwentaryzacji w danej jednostce, a przede wszystkim o podziale kompetencji w zakresie inwentaryzacji pomiędzy kierownika jednostki budżetowej a głównego księgowego.

Należy pamiętać, że w jednostkach sektora finansów publicznych pozostawiono kierownikowi jednostki ustalenie zasad inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości Z kolei do kompetencji głównego księgowego jednostki budżetowej należy:

● przedstawianie kierownikowi jednostki wniosków w sprawach o powołanie komisji inwentaryzacyjnych, częściowego lub całkowitego unieważnienia określonych spisów z natury, zarządzania spisów ponownych, uzupełniających lub dodatkowych,

● sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych,

● uzgadnianie z przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej terminów wykonywania poszczególnych etapów inwentaryzacji,

● zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów nieobjętych spisami z natury, tj. środków pieniężnych oraz rozrachunków drogą uzgodnienia sald,

● dokonywanie wyceny arkuszy spisowych,

● ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ujęcie w księgach wyników inwentaryzacji,

● zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Przebieg kontroli

Obligatoryjne terminy i częstotliwość inwentaryzacji określa szczegółowo ustawa o rachunkowości. Zgodnie z nią inwentaryzację można przeprowadzić w dwóch formach okresowej – rocznej i doraźnej – okolicznościowej.

Niezależnie od obligatoryjnych momentów inwentaryzacji, które wyznacza ustawa o rachunkowości, w praktyce inwentaryzację należy przeprowadzić, gdy wystąpią okoliczności, takie jak np.:

● zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej lub na jej żądanie,

● zdarzeń losowych (kradzież, pożar itp.), które mogły spowodować zmiany w stanie składników majątkowych,

● żądania innych organów (urząd skarbowy, sąd, policja itp.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

  • Jakub(2014-04-07 14:06) Odpowiedz 00

    Systemem, który pozwoli utrzymać porządek w magazynie, a tym samym ułatwić przeprowadzanie inwentaryzacji jest BizIn. Zachęcam do użytkowania go, gdyż jest darmowy, działa online i poza obsługą magazynu, również pozwala na prowadzenie finansów firmy (controlling, wystawianie faktur, czy kontrola należności i zobowiązań). Mobilnie, szybko i tanio.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama