Podmioty, które opłacają podatek dochodowy od osób prawnych, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, są zobowiązane do złożenia zeznania rocznego do końca marca.

Osiągnięte w roku podatkowym dochody lub poniesioną stratę podatnicy CIT wykazują w deklaracji CIT-8. Obowiązek ten dotyczy m.in. spółek kapitałowych, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy placówek oświatowych. Do zeznania dołączane są informacje o darowiznach PIT-D oraz o odliczeniach od dochodu, podatku oraz dochodach wolnych PIT-8/O.

Podmioty, które posiadają oddziały (zakłady) położone na terenie jednostek samorządu terytorialnego innych niż ich siedziba, dołączają również druk CIT-ST.