Większość gmin ma problemy z egzekwowaniem zobowiązań, jednak, jak przyznają eksperci, sytuacja w poszczególnych jednostkach może być różna. Marcin Będzieszak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przyznaje, że mimo iż nie ma jeszcze danych z wykonania budżetów jednostek za cały 2009 rok, należy spodziewać się wykonania zbliżonego do tego sprzed roku (a więc powyżej 200 mln zł – przyp. red.).

– W przypadku konkretnych gmin sytuacja wyglądać będzie diametralnie inaczej, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę gminy o charakterze wiejskim – stwierdza Marcin Będzieszak.

W tych ostatnich – zdaniem naszego rozmówcy – wykonanie dochodów z podatków i ich ściągalność będą dużo niższe niż np. w gminach miejskich.

Biorąc pod uwagę powyższe liczby, wydaje się, że samorządy umiarkowanie radzą sobie ze ściąganiem długów. Jednak, zdaniem Marcina Będzieszaka, trudno wskazać metody skuteczniejszego poboru podatków lokalnych niż obecnie stosowane. Procedury prowadzenia egzekucji administracyjnej zostały określone w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) i rozporządzeniu ministra finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.).

– Problemy z egzekwowaniem należności podatkowych wynikają przede wszystkim z trudnej sytuacji finansowej zobowiązanych – wyjaśnia Magdalena Jadziewicz z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.