Czy jedna faktura pozwala na odliczenie kilku osobom

Czy w przypadku posiadania faktury za internet na imię i nazwisko matki, syna i córki możliwe jest skorzystanie z ulgi na internet przez te osoby, jeśli ich nazwiska widnieją na fakturze za sieć?

Czy o uldze decyduje miejsce zamieszkania

Podatnik opłaca internet w miejscu zamieszkania – Warszawie oraz miejscu zameldowania – Łodzi. Czy przy korzystaniu z ulgi internetowej ważniejsze będzie miejsce zamieszkania?

Czy faktura ze strony WWW daje prawo do ulgi

Operator internetowy nie wystawia podatnikowi papierowej faktury VAT za sieć. Podatnik ma dostęp do swoich rozliczeń na stronie internetowej operatora. Czy na podstawie takiego dokumentu podatnik może skorzystać z ulgi internetowej?

Czy ulgę można rozliczyć w latach następnych

W 2009 roku podatnik zapłacił za używanie internetu w sumie 1,2 tys. zł. Planuje skorzystać z ulgi internetowej. Czy w PIT za 2009 rok może odliczyć 760 zł, a w rozliczeniu za 2010 rok pozostałą kwotę, tj. 440 zł?

Czy opłata za pakiet usług uprawnia do odliczenia

Podatnicy korzystają z pakietu usług: internetu, telefonu oraz telewizji cyfrowej. Operator pobiera jedną opłatę za cały multipakiet oraz odrębne opłaty za wykonane rozmowy telefoniczne. Czy podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej?

Czy odliczyć wydatki na internet w laptopie

Podatniczka ma laptop. Na tym komputerze używa internetu, za który co miesiąc płaci 90 zł. Czy wydatki na sieć w laptopie można odliczyć od dochodu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy podatnik może stracić wykorzystaną ulgę internetową. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.