Ministrowie finansów krajów członkowskich zgodzili się na podniesienie minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 64 euro do 90 euro za 1000 sztuk. Zgodnie z proponowanymi zmianami w dyrektywie wspólnotowej udział akcyzy w średniej cenie sprzedaży papierosów nie będzie mógł być niższy niż 60 proc. (obecnie 57 proc.). Nowe progi kwotowe i procentowe dla większości krajów Unii mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Dla Polski i niektórych nowych krajów członkowskich przewidziany jest jednak okres przejściowy do 2018 roku.

Jak tłumaczy Zbigniew Sobecki, menedżer w zespole cła i akcyzy w firmie doradczej KPMG, zmiany te uzasadniane są unijną polityką prozdrowotną. Ekspert zauważa, że planowana podwyżka akcyzy ma w założeniach ograniczyć dostępność do papierosów, ponieważ to cena jest czynnikiem, który wpływa bardzo silnie na konsumpcję. Zwiększenie wpływów budżetowych nie jest głównym priorytetem, tym bardziej że niższa konsumpcja może nie być zrównoważona wyższą stawką podatku.