Podatnicy, którzy do końca 2009 roku sprzedadzą papiery wartościowe lub zamkną pozycję na instrumentach pochodnych, otrzymają od swojego domu maklerskiego informację PIT-8C określającą wysokość przychodu i kosztów jego uzyskania. Druk ten powinien zostać sporządzony i wysłany inwestorom oraz właściwym urzędom skarbowym do końca lutego przyszłego roku. W 2010 roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, więc PIT-8C będzie mógł być wysłany najpóźniej 1 marca 2010 r.

Jednak w informacji PIT-8C domy maklerskie uwzględniają tylko cenę nabycia danych instrumentów finansowych oraz prowizje od transakcji i ewentualne opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. A co z pozostałymi wydatkami, które ponoszą inwestorzy w ciągu roku?

Paweł Wielgus, specjalista ds. interwencji i analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, mówi, że kwestia uznania, czy dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jest najczęstszym problemem, z jakim inwestorzy zwracają się do Stowarzyszenia.

– Problem bierze się stąd, że w ustawie podatkowej mowa jest o koszcie uzyskania przychodów, jednak brakuje wyjaśnienia, co można do niego zaliczyć – dodaje ekspert.

Przepisy o PIT określają, że wydatki bezpośrednie na nabycie instrumentów finansowych (w tym prowizja maklerska) co do zasady stają się kosztem w momencie odpłatnego zbycia tych instrumentów. W zakresie kosztów pośrednich nie został jednak sprecyzowany moment ich rozpoznania. Jednocześnie zgodnie z przepisami za koszty można uznać te wydatki, które związane są z uzyskaniem danego przychodu, a więc łączą się z inwestowaniem na giełdzie.

Zdaniem Pawła Wielgusa będą to również wydatki związane z giełdowymi serwisami informacyjnymi, wszystkie opłaty, których podatnik nie poniósłby, gdyby nie grał na giełdzie, a także wydatki na szkolenia giełdowe lub specjalistyczną literaturę.

Koszty indywidualne

Inwestor rozpozna samodzielnie w kosztach:

● odsetki i prowizje od kredytów giełdowych,

● koszty prenumeraty czasopism giełdowych,

● zakup literatury fachowej,

● zakup oprogramowania do analizy rynku,

● wydatki na szkolenia giełdowe.