Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy wydatki poniesione przez pracownika z tytułu opłat za autostrady oraz parkingi stanowią koszt uzyskania przychodów dla spółki.

Według warszawskiej izby skarbowej spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego dla jej potrzeb, poniesione w czasie podróży służbowej, w tym opłaty za przejazd autostradą i parkowanie. Warunkiem uznania tych wydatków za koszty podatkowe jest właściwe ich udokumentowanie oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Kosztem uzyskania przychodu będzie wydatek do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

Brak jest zatem podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów pracowników przekraczających limit wynikający z tej ewidencji.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2009 r. (nr IPPB5/423-537/09-4/PJ).