Kolejna polska sprawa z zakresu VAT trafia przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tym razem chodzi o opodatkowanie międzynarodowego transportu pasażerów.

Zgodnie z VI Dyrektywą usługi transportowe opodatkowane są według liczby kilometrów przejechanych w każdym z państw członkowskich. Polskie przepisy dotyczące transgranicznej usługi transportu pasażerskiego wykonywanej okazjonalnie autobusami zarejestrowanymi za granicą przewidują, że kierowca musi w tym przypadku zapłacić podatek w urzędzie celnym z chwilą wjazdu na terytorium Polski. Kwotę podatku ustala się w zależności od liczby pasażerów (jako iloczyn stawki 7-proc. i kwoty 285 zł będącej średnią podstawą opodatkowania od podróżującej osoby). Przedsiębiorstwo przewozowe nie ma możliwości uzyskania VAT zapłaconego w Polsce. Tymczasem zgodnie z dyrektywą w sprawie VAT należny podatek od podmiotu świadczącego usługi przewozowe musi być zadeklarowany i zapłacony w deklaracji VAT, a nie w formie jednorazowej opłaty na granicy. Komisja Europejska zwróciła się do władz polskich o zmianę wskazanych przepisów. Wobec braku satysfakcjonującej reakcji ze strony Polski Komisja zdecydowała się zaskarżyć je do ETS.

Więcej: www.taxnews.pl