ANALIZA

Podróżni spoza UE, którzy zrobili w Polsce zakupy, mogą odzyskać VAT zapłacony przy nabyciu towarów w formie tzw. usługi tax free. Dostępność tej usługi obwarowana jest wieloma ograniczeniami. System funkcjonuje w dwóch formach: zwrotu dokonywanego bezpośrednio przez sprzedawców, albo za pośrednictwem operatora zwrotu. W obu wypadkach realizacja usługi wymaga spełnienia uciążliwych wymogów, zarówno przez turystę, jak i podmiot dokonujący zwrotu. W rezultacie znaczenie systemu tax free dla polskiego rynku jest marginalne. Nad projektem ustawy, który ma to zmienić, pracuje obecnie Komisja Przyjazne Państwo.

Zwrot na konto

Eksperci są zgodni, że regulacje w zakresie zwrotu podróżnym polskiego VAT wymagają istotnych zmian, gdyż obecne przepisy utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają podróżnym odzyskanie zapłaconego podatku. Zdaniem Tomasza Michalika, doradcy podatkowego, partnera w MDDP, przykładem tego typu regulacji jest wymóg zwrotu przez sprzedawców wyłącznie w gotówce.

– Utrzymywanie wymogu zwrotu gotówkowego w czasach, w których standardem nie tylko w rozliczeniach między przedsiębiorcami jest obrót bezgotówkowy, faktycznie ma na celu ograniczenie zwrotu cudzoziemcom – uważa Tomasz Michalik.

Wymóg ten w praktyce oznacza, że aby odzyskać polski VAT, turysta musi, po wyjeździe z Polski, ponownie tu wrócić, by odebrać zwrot podatku w miejscu, w którym dokonał zakupu. To zaś zdarza się w przypadku tych cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski regularnie.

– Osoba, która przyjechała do Polski raz i dokonała tu zakupów, nie odzyska VAT w tym trybie – mówi Tomasz Michalik.

Podobnego zdania jest Tomasz Grunwald, partner w KPMG Doradztwo Podatkowe.

– Zwrot bezgotówkowy, czyli w formie czeku bankowego lub przekazu elektronicznego, byłby nie tylko zgodny z duchem czasu, ale przede wszystkim ułatwiłby odzyskanie VAT podróżnym w ich własnej walucie, także w sytuacji, gdy zrobili w Polsce zakupy, ale nie zamierzają w ciągu kilku miesięcy wracać do tego samego sklepu, by tam fizycznie odebrać podatek – mówi Tomasz Grunwald.