SONDA

Przybywa podatników zainteresowanych odzyskaniem nieodliczonego VAT od zakupu aut i paliwa do nich. To skutek wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie Magoora.

Podatnicy w całej Polsce złożyli już kilkaset wniosków o zwrot VAT. Dołączyli do nich kilka tysięcy korekt deklaracji. To wnioski z sondy GP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Podatnicy pytają...

W związku z wyrokiem ETS w sprawie Magoora podatnicy są zainteresowani tematem odliczania VAT od aut i paliwa. Z informacji Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie wynika, że podatnicy zwracają się osobiście lub telefonicznie z pytaniami w tej materii.

– Najczęściej pytają o to, kto może ubiegać się o zwrot VAT, jakich formalności trzeba dopełnić, jakie są skutki korekt w podatku dochodowym, jakie dokumenty są potrzebne – podaje Marta Szpakowska.

Podobnie jest w całej Polsce. Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza, że obecnie zainteresowanie tym tematem zmalało. Obecnie pytania dotyczą możliwości odliczenia VAT od zakupu nowo nabytych pojazdów oraz paliwa.

...składają wnioski...

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z możliwości odliczenia VAT od paliw nabytych do samochodów wykorzystywanych w firmie, są zobowiązani do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty wraz ze skorygowanymi deklaracjami.

– Do urzędów woj. lubelskiego wpłynęło 413 wniosków, do których dołączono 3731 korekt – wylicza Marta Szpakowska.

Agnieszka Żukowska z Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje, że w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego do 30 kwietnia 2009 r. zostało złożonych 1328 wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku, do których były dołączone korekty deklaracji VAT.

W woj. łódzkim złożono ok. 250 wniosków wraz z 1500 korekt. W woj. warmińsko- mazurskim złożono 137 takich wniosków. W woj. kujawsko-pomorskim wpłynęło ok. 990 wniosków w wyniku złożenia 630 korekt deklaracji.

– Składanie przez podatników wniosków skutkuje tym, że w celu oceny ich zasadności urzędy skarbowe czynnościami sprawdzającymi obejmują dużą liczbę dokumentów – opisuje Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Dodaje, że do każdego wniosku są pobierane m.in. świadectwa homologacji lub inne dokumenty, z których wynika ładowność pojazdu, w odniesieniu do którego podatnik odlicza wcześniej nieodliczony VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu. Do urzędów skarbowych wpływają też wnioski w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzjami ostatecznymi w tych sprawach.

Liczba wniosków to jedno. Drugą sprawą są kwoty zwrotów. Z informacji Andrzeja Stefańskiego z Izby Skarbowej w Szczecinie wynika, że np. z wnioskiem o zwrot nieodliczonego VAT tylko do Urzędu Skarbowego w Białogardzie zgłosiło się pięciu podatników. Wnioski dotyczyły 114 okresów. Na ich podstawie urząd dokonał zwrotu kwoty 70 124 zł – tytułem zwrotu nadpłaty oraz 1743 zł z tytułu zwrotu odsetek.