Zakup sprzętu komputerowego to dla każdej firmy jeden z podstawowych wydatków. W zależności od wielkości firmy skład tego zestawu będzie różny. W przypadku działalności wykonywanej jednoosobowo, a także małej firmy w skład zestawu wchodzi najczęściej jeden komputer, jeden monitor, jedna drukarka. Natomiast większe firmy kupują kilka, a nawet kilkanaście i więcej komputerów, monitorów i drukarek, które współpracują z kilkoma komputerami. Jak więc widać, sposób współpracy drukarki z innymi elementami zestawu może być różny, tak jak różny będzie sposób jej amortyzacji.

W sytuacji gdy drukarka współpracuje z jednym komputerem, należy potraktować ją jako urządzenie peryferyjne. Oznacza to, że wydatki na zakup komputera i drukarki należy traktować łącznie. Będą się one składały na wartość początkową całego zestawu komputerowego, stanowiącą podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych. Jeśli wartość zestawu nie przekroczy 3,5 tys. zł, to przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na zakup tego sprzętu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie oddania zestawu do użytkowania. Może też wprowadzić zestaw do ewidencji środków trwałych i rozpocząć jego amortyzowanie. Amortyzacji może dokonywać na zasadach ogólnych lub też dokonać jednorazowego odpisu w miesiącu oddania sprzętu do użytkowania bądź w miesiącu następnym.

Drukarka może też stanowić samodzielny środek trwały. Taka sytuacja wystąpi wówczas, gdy drukarka będzie współpracowała z kilkoma komputerami jednocześnie. W takim przypadku nie można jej traktować jako urządzenia peryferyjnego, lecz jako środek trwały, zdolny do samodzielnego użytku. Wówczas zastosowanie znajdą ogólne zasady ustalania wartości początkowej i amortyzacji.