ANALIZA

Podstawowym warunkiem podpisywania deklaracji podatkowych za inną osobę jest złożenie skutecznego pełnomocnictwa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty nie uiszcza podatnik, który składa pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji. Takie zróżnicowanie budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą równości opodatkowania.

Podpis pełnomocnika

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej z 5 marca 2009 r. (Dz.U. nr 57, poz. 466) zlikwidowała obowiązek informowania urzędu skarbowego o zamiarze złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej. Częścią takiego zawiadomienia było wskazanie osoby upoważnionej do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. W związku z likwidacją obowiązku składania zawiadomień w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących podpisywania deklaracji uregulowano kwestię podpisywania e-deklaracji przez pełnomocnika. Jednocześnie ustawodawca zwolnił z opłaty skarbowej złożenie takiego pełnomocnictwa.

– Nowe przepisy zostały wprowadzone, aby uprościć składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechnić tę formę kontaktów z organem podatkowym – mówi Jarosław Ziobrowski, prawnik w zespole prawa podatkowego WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Wskazuje, że wprowadzone zwolnienie z opłaty skarbowej ma być kolejną formą zachęty dla podatników korzystających z elektronicznych środków komunikacji.

Różnicowanie podatników

Dotychczasowe zgłoszenie osoby upoważnionej do składania deklaracji w formie elektronicznej również nie podlegało opłacie skarbowej.

– Wprowadzona zmiana nie powoduje zatem nierównego traktowania podatników – twierdzi Jarosław Ziobrowski.

Część ekspertów podatkowych ma jednak wątpliwości, czy upowszechnianie internetowych rozliczeń z fiskusem usprawiedliwia nierówność w zakresie opłacania pełnomocnictw do podpisywania deklaracji podatkowych.

Mariusz Gumola, doradca podatkowy w Kancelarii Podatkowej Ożóg i Wspólnicy, uważa, że popieranie przez państwo składania deklaracji w formie elektronicznej jest jak najbardziej pożądane. Jednak zwolnienie z opłaty skarbowej wyłącznie pełnomocnictw do podpisywania e-deklaracji, a do podpisywania tradycyjnych deklaracji papierowych już nie, może zostać uznane za kolidujące z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.