INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, czy podatnik, sprzedając usługę gastronomiczną zewnętrzną dla przedszkola, ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 7 proc.

W analizowanym przypadku podatnik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, w której zakres wchodzi m.in. świadczenie usług gastronomicznych. Podatnik 8 grudnia 2008 r. podpisał z urzędem miasta umowę o świadczenie usług, których przedmiotem jest przygotowywanie posiłków dla dzieci z przedszkola. Posiłki te są przygotowywane w siedzibie podatnika zgodnie z zamówieniami, a następnie zawożone do przedszkola i wydawane dzieciom przez pracowników przedszkola. Na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż tych usług wskazano symbol PKWiU 55.52. Tym samym uznać trzeba, że o ile usługi te zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.52, to podatnik w ramach opisanej umowy świadczy usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych.

W konsekwencji podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 7 proc. dla całej opisanej usługi, o ile nie dochodzi do sprzedaży napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22-proc.

Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania prowadzonej działalności, sprzedawanych wyrobów czy wykonywanych usług do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 marca 2009 r. (nr ITPP2/443-39/09/AF).