Podatnicy, którzy na własny koszt wymienili stolarkę okienną, a następnie spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła im poniesione na ten cel wydatki nie muszą już tych środków wykazywać w rocznym PIT i płacić od nich podatku. Takie stanowisko minister finansów przedstawił w najnowszej interpretacji ogólnej nr DD3/033/33/KDJ/09/209, podkreślając w niej, że zmienia swoją dotychczasową interpretację w tym zakresie, która nakazywała opodatkowywać opisany zwrot ze spółdzielni.

To rewolucja w rozliczeniach podatkowych zwrotów za wymianę stolarki okiennej. Zmiana powinna ucieszyć zarówno podatników, jak i spółdzielnie mieszkaniowe. Ci pierwsi od zwróconych pieniędzy nie zapłacą PIT, drudzy - czyli spółdzielnie, nie będą musiały wystawiać podatnikom informacji PIT-8C o wypłaconych kwotach.

Interpretacja sądów

Minister finansów w wydanej interpretacji stwierdza, że konsekwencje podatkowe wynikające z faktu otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych wielokrotnie była przedmiotem rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi. Obecnie można zaobserwować ugruntowaną linię orzecznictwa w tym zakresie. Stanowisko zajmowane przez sądy w tych sprawach odbiega jednak od prezentowanego dotychczas przez Ministerstwo Finansów.

Zdaniem sądów, zwrot kosztów z tytułu wymiany okien otrzymany od spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje po stronie podatników przysporzenia majątkowego i z tego względu nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł. Nie podlega zatem opodatkowaniu. Natomiast zgodnie z poglądem wyrażanym wielokrotnie przez MF, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymano refundację.

Z kolei, podatnicy, którzy wcześniej dokonali odliczenia poniesionych wydatków na wymianę okien w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali zwrot tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać poprzez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku w kwocie faktycznie odliczonej w latach ubiegłych.

Minister zmienia zdanie

Z uwagi na utrwalony w orzecznictwie sądowo-administracyjnym odmienny od wskazanego pogląd, minister finansów podjął decyzję o odstąpieniu przez resort finansów i organy podatkowe od dotychczas stosowanej interpretacji i uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Lokale użytkowe

Minister finansów w swojej interpretacji odniósł się także do otrzymywanego zwrotu kosztów wymiany okien w lokalach zakładowych oraz komunalnych.
W tym przypadku minister podkreślił, że obowiązek wymiany okien w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża zarówno właściciela mieszkania zakładowego, jak i mieszkania komunalnego, a nie najemcę takiego lokalu. Stąd, jeżeli najemca podczas trwania umowy najmu, z własnych środków sfinansuje wymianę okien, a następnie otrzyma od właściciela zwrot tych wydatków, to będzie to okoliczność neutralna podatkowo. Kwota refundacji nie będzie stanowiła dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.