Czy nadpłata powstanie z winy płatnika

Podatnik uważa, że w 2008 roku jego pracodawca pobierał od wypłacanego wynagrodzenia zbyt wysokie zaliczki na podatek dochodowy. Czy nadpłata PIT może powstać z winy płatnika?

Tak

Za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Podstawa prawna

● Art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy o nadpłatę upomni się osoba trzecia
- Czy płatnik wykaże nadpłatę za podatnika
- Czy jest termin powstania nadpłaty
- Czy ważna jest data wpłaty zaliczek
- Czy nadpłata pokryje dług
- Czy nadpłata musi być zwrócona w terminie
- Czy napłata zaliczek może być zwrócona
- Czy można wybrać sposób zwrotu
- Czy prawo do zwrotu nadpłaty się przedawnia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.