Czy musi być ewidencja środków trwałych

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się w formie księgi musi także prowadzić ewidencję środków trwałych?

Tak Oczywiście ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakłada się od momentu, w którym do działalności gospodarczej zacznie się wykorzystywać takie składniki majątku firmy. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzenie takiej ewidencji jest niezbędne do rozliczania amortyzacji w koszty prowadzonej działalności gospodarczej albo osiąganych przychodów z najmu opodatkowanych na zasadach ogólnych. W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

● Art. 22n ust. 2 i 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

Czy odliczyć wydatki na środki czystości

Czy wpisywać do dwóch ewidencji

Czy księgować materiały powierzone

Czy wystawić dowód wewnętrzny

Czy zaliczyć odsetki w koszty

Czy uznać za koszt składkę

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.