Wypełnienie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do urzędu skarbowego to nie koniec obowiązków rozliczeniowych z fiskusem. Organy podatkowe mogą bowiem sprawdzić dokumenty złożone przez podatnika. Może się wtedy okazać, że będzie trzeba iść do urzędu i wyjaśnić, skąd wzięły się dane w zeznaniu, lub np. przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które zostały wykazane w zeznaniu.

Warto wiedzieć, że urząd ma na sprawdzenie naszych rozliczeń dużo czasu, bo aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Na początek wezwanie

Gdy urząd skarbowy zdecyduje się sprawdzić rozliczenia podatnika i będzie miał pewne wątpliwości, wyśle wezwanie. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.