ANALIZA

Podatnicy, którzy nie wykazali wszystkich dochodów do opodatkowania i przed urzędem skarbowym powołują się na otrzymanie prezentów ślubnych, muszą to udowodnić. Fiskus w takich przypadkach żąda przedstawienia oświadczenia od darczyńcy o przekazaniu podatnikowi określonego prezentu ślubnego.

Zdaniem Tomasza Sokolnickiego, dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w opisanej sprawie nie ma nic szczególnego. Postępowania dotyczące nieujawnionych źródeł przychodów prowadzone są na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada prawdy obiektywnej, zgodnie z którą organy podatkowe zobowiązane są podejmować wszystkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. To również z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

- Jeżeli podatnik w trakcie prowadzonego postępowania powołuje się na fakt otrzymania prezentu, to na żądanie organu podatkowego zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające tę okoliczność - jednym z nich może być oświadczenie - podkreśla Tomasz Sokolnicki.

Kwoty zwolnione

Nowożeńcy, którzy będą przyjmować oświadczenia od osób, które przekazują im pieniądze czy prezenty, muszą pamiętać, aby wartość jednorazowego podarunku nie przekroczyła pewnej kwoty. Prezenty od najbliższej rodziny - tj. rodziców, teściów, rodzeństwa - nie będą podlegały opodatkowaniu, jeśli ich wartość nie przekroczy 9637 zł. Ale już np. wujek bez podatku może parze młodej podarować prezent o wartości do 7276 zł, a pozostali goście do 4902 zł. Prezenty ponad te limity są opodatkowane. Warto dodać, że najbliższa rodzina będzie mogła skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku, gdy fakt otrzymania darowizny zgłosi w urzędzie skarbowym w ciągu pół roku od jej otrzymania.

Działania fiskusa nie dziwią, biorąc pod uwagę fakt, że postępowania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów są priorytetem fiskusa. Tylko w 2008 roku takich kontroli przeprowadzono 1018.

- Urzędy nie powinny nakazywać parom młodym przedstawiania oświadczeń o ślubnych prezentach - komentuje sprawę Tomasz Rysiak, prawnik z Kancelarii Prawniczej Magnusson.

Dodaje, że takie oświadczenie może być przydatne przy ewentualnej kontroli przychodów z nieujawnionych źródeł. Jednak w takim przypadku będzie po prostu jednym z dowodów w prowadzonym postępowaniu, bowiem fakt uzyskania darowizny w formie prezentu ślubnego można wykazać również na inne sposoby, np. prezentując zdjęcia czy film ze ślubu.

Nałożenie obowiązku posiadania tego rodzaju oświadczenia z pewnością będzie nieskuteczne.

- Można sobie wyobrazić, że w przypadku jakiejkolwiek kontroli para młoda bez problemu uzyska od swoich rodziców czy też rodzeństwa oświadczenie o otrzymaniu darowizny, niezależnie od faktycznego pochodzenia majątku - zauważa Tomasz Rysiak.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.