Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 37a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Należy brać pod uwagę również rozporządzenie ministra finansów z 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i KRS (Dz.U. nr 30, poz. 290).

- Rozporządzenie wprowadza ilościowe ograniczenie w możliwości zaliczania tego typu składek do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że podatnicy mogą zaliczać takie składki do kosztów uzyskania przychodów tylko do określonej tą granicą wysokości - podkreśla Marcin Żuk, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.