Senat przyjął wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i podjął uchwałę w sprawie wniesienia senackiej nowelizacji do Sejmu. Ustawa zakłada zmianę przepisu pozbawiającego prawa do odliczenia podatku naliczonego podatników, którzy za zakupione produkty rolne zapłacili rolnikowi ryczałtowemu przed wystawieniem faktury VAT RR (art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT; Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Nabywcy, którzy dokonali przedpłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają możliwości podania w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty numeru i daty wystawienia faktury, a zatem nie spełniają jednego z warunków odliczenia. Jeżeli parlament uchwali proponowaną zmianę przepisu, podatnicy będą mogli podawać dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty na wystawionej fakturze.

Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r., który uznał za niezgodny z konstytucją analogiczny przepis obowiązujący na gruncie poprzedniej ustawy o VAT.