statystyki

Darowizny między najbliższą rodziną bez podatku

autor: Em15.12.2008, 03:00; Aktualizacja: 15.12.2008, 10:46

Każda kwota będąca przedmiotem darowizny powyżej 9637 zł podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, jeśli dotyczy najbliższej rodziny i jest właściwie udokumentowana.

Reklama


Reklama


JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Osoby z kręgu wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha) noszą się z zamiarem przekazania darowizn pieniężnych na rzecz podatnika. Każda z kwot darowizn będzie przekraczała wysokość kwoty, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy (obecnie 9637 zł), i przypuszczalnie nastąpi kilkukrotne przekazanie darowizn od jednego z darczyńców. Oczywiste jest dla podatnika, że warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest:

• nabycie darowizny przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,

• udokumentowanie otrzymania darowizny środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Czy w myśl art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podlega zwolnieniu każda wysokość kwoty będącej przedmiotem darowizny, powyżej kwoty 9637 zł pod warunkiem właściwego jej udokumentowania (przekazu) oraz nabycia od osób wskazanych w ust. 1 art. 4a tej ustawy?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem darowizny.

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

• zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

• udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych powinno być dokonane na formularzu SD-Z2.

W przypadku niespełnienia wskazanych warunków nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

• wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł lub

• gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub miał miejsce zamieszkania w Polsce lub na terytorium takiego państwa.

Zatem umowy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9637 zł dokonane przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku od darowizny, po spełnieniu warunków ustawowych. Zwolnienie to ma zastosowanie bez względu na liczbę darczyńców, ilość oraz wysokość kwot darowizn.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2008 r. (nr IPPB2/436-346/08-2/MZ)

OPINIA

GRZEGORZ GROCHOWINA

konsultant, Doradztwo Podatkowe KPMG

Biorąc pod uwagę ostatnie stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie dotyczącym darowizny środków pieniężnych, niewątpliwie należy uznać, że wskazuje ona odpowiedź na pewne wątpliwości, które mogły powstawać u osób otrzymujących taki rodzaj majątku.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazują, że darowizna środków pieniężnych powyżej kwoty 9637 zł dokonana przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy jest zwolniona z podatku od darowizny.

Niemniej jednak należy pamiętać, że to zwolnienie będzie miało zastosowanie, pod warunkiem że podatnik udokumentuje otrzymanie takich środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Należy uznać, że te przepisy nie zawierają żadnych uwarunkowań, które wprowadzałyby jakiekolwiek ograniczenia w zakresie liczby osób, wysokości oraz częstotliwości przekazania środków pieniężnych w postaci darowizny przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy.

Zatem jedynymi warunkami, jakie osoba otrzymująca taki rodzaj darowizny powinna spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia, jest otrzymanie jej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz odpowiednie udokumentowanie otrzymania tych środków.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

 • toro(2015-04-03 00:54) Odpowiedz 00

  "Każda kwota będąca przedmiotem darowizny powyżej 9637 zł podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, jeśli dotyczy najbliższej rodziny..."
  To znaczy, że podatek trzeba płacić jeśli kwota jest mniejsza niż 9637zł,, a jak większa to już nie? Przecież to jakiś absurd...

 • Obdarowany(2010-03-29 22:03) Odpowiedz 01

  Przypuśćmy że kupuje mieszkanie, które jest na mnie. Pierwszą ratę w wysokości 20% wartości mieszkania (przekracza ona 9637 zł) wpłaca za mnie mój ojciec bezpośrednio na konto dewelopera. Czyli co w takim razie muszę zapłacić od tej kwoty podatek? Ponieważ nie został spełniony punkt odnośnie udokumentowania przelewu na rachunek bankowu odbiorcy (mnie)?

 • Philips(2015-09-04 11:13) Odpowiedz 00

  Co za debil pisał ten artykuł pijąc pewnie kawę lub gadając przez telefon. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd pismaki!!!
  " Każda kwota będąca przedmiotem darowizny powyżej 9637 zł podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, jeśli dotyczy najbliższej rodziny i jest właściwie udokumentowana"
  Powinno być:
  Obowiązek zgłoszenia faktu otrzymania darowizny nie obowiązuje również w przypadku, gdy otrzymana darowizna (w ramach I grupy podatkowej) nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 9637 zł. Należy jednak pamiętać, iż do limitu tego zalicza się wszystkie otrzymane od tej samej osoby darowizny na przestrzeni ostatnich 5 lat.

 • megann(2008-12-15 11:28) Odpowiedz 00

  do ostatniego zdania Pana Grzegorza Grochowina:
  ważnym, albo najważniejszym warunkiem jest też dotrzymanie terminu na zgłoszenie takiej darowizny do US, teraz w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania darowizny a od 1 stycznia 2009 r. 6 miesięcy.
  bo jeśli termin nie zostanie dochowany to fakt, że spełni się dwa pozostałe warunki i tak powoduje opodatkowanie darowizny na zasadach ogólnych jak dla I grupy podatkowej.

 • karolina(2009-03-09 13:06) Odpowiedz 05

  A JEŚLI WNUCZKA DOSTAŁA DAROWIZNĘ OD BABCIA CZY TO PODLEGA OPODATKOWANIU??

 • Marek(2010-01-13 15:43) Odpowiedz 00

  Jak wygląda sprawa podatku od kwot przeznaczonych młodożeńcom. Jest dużo gości i wiele daje pewną kwotę w kopercie jednorazowo.

 • Tomek(2010-02-23 14:21) Odpowiedz 00

  formularz SD-Z2 nie przewiduje aktu darowizny dokonywanego przez wiecej niz 1 osobe; jak zatem udokumentowac darowizne, jezeli dokonywana jest przez oboje rodzicow (ze wspolnego rachunku bankowego) na rzecz dziecka (na jego rachunek bankowy); drugie pytanie - czy dziecko moze obdarowac jednoczesnie oboje rodzicow, wplacajac kwote darowizny na wspolny rachunek rodzicow? oboje sa wstepnymi, a wiec spelniaja warunki okreslone w przepisach; jest oczywiscie mozliwa inna forma, mianowicie taka, ze dziecko obdarowuje osobno ojca i osobno matke, ale wowczas czy konieczne jest zakladanie osobnych rachunkow dla obdarowywanych wstepnych? jest to naturalnie mozliwe i wykonalne (w dzisiejszych czasach dosc latwo), tylko jaki to ma sens, skoro zwykle i tak obowiazuje wspolnota malzenska (czyli darowizna na rzecz mojej zony automatycznie wchodzi w sklad majatku wspolnego - a moze sie myle?)

 • Stary Obserwator(2010-03-17 19:46) Odpowiedz 00

  To jakieś bajdurzenia. A co będzie jak podaruję swoje pieniądze córce . To chyba by była nie pełna rozumu gdyby przyszła z taką informacją do fislkusa. Więc jaki sens jest tej normy prawnej.

 • renia32(2012-02-18 00:51) Odpowiedz 00

  Jesli otrzymam 30tysiecy zł od rodzica,to będę musiała zapłacic podatek?

 • fakt(2012-04-05 07:33) Odpowiedz 00

  to jest kur... osaczajace obywatela panstwo
  juz sr... nie bedzie mozna bez kontroli i podatku

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama